БИОМ жөнүндө

"БИОМ" - коомдук коммерциялык эмес, Борбордук Азияда жана Кыргызстанда экологиялык көйгөйлөрдү чечүү үчүн жаш адистер, окумуштуулар,лидердлер өз ыктыяры менен чогулган уюм.

"БИОМдун" миссиясы: айлана чөйрөнүн сапатынын жана адамдардын жашоосунун туруктуу жана позитивдүү өзгөрүүсүнө Туруктуу өнүгүүнүн идеяларын жана жаратылыштын экосистемаларынын сакталуусун адамдардын чоң уюлушкан топтору аркылуу таратуу менен жетишүү.

"БИОМ"- бул 1993ж.жаралган ачык система, демократиялык, толерантуулук, гумандуулук жана өнүктүрүү принциптеринде иш жүргүзүп келет.