Таза энергия жана энергиялык майнаптуулук

Барак иштелип чыгып жатат!