Экологиялык коопсуздук

Барак иштелип чыгып жатат!