Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнүн контекстиндеги экологиялык коопсуздук

Маалымат

Басылма туруктуу өнүктүрүүнү жана экологиялык коопсуздукту илгерилетүү, Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү улуттук стратегиясын, Кыргыз Республикасынын 2017-жылга чейинки мезгилде туруктуу өнүгүүгө өтүүсү боюнча программасын жана Өкмөттүн планын колдоо максаттарында даярдалган.