Климаттын өзгөрүшү жана ден соолук

Медицина кызматкерлери үчүн окуу куралы

Маалымат

Бул окуу куралы Климаттын глобалдык өзгөрүшү жана калктын саламаттыгы үчүн кесепеттери жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу максатында Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл борборлорунун, КУЗ ж.б. жетекчилери жана кызматкерлери жана саламаттыкты сактоо тутумунун кызматкерлери үчүн иштелип чыккан. Бул басылма калктын бардык топторунун маалымдуулугун жогорулатуу үчүн, ошондой эле саламаттыкты сактоо тутумунда, ошондой эле башка секторлордо адаптациялык иш-чараларды иштеп чыгуу үчүн пайдаланылышы мүмкүн.

Скриншоты