"Пеагогикалык билим берүү" багыты боюнча жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты

Маалымат

Бул "Педагогикалык билим берүү" багыты боюнча жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты (бакалавриат жана магистратура) "БИОМ" Экологиялык кыймылы ишке ашырган долбоорлордун алкагында, "Сорос-Кыргызстан" фондунун "Билим берүү реформасы" программасынын, Норвегиянын Жаратылышты коргоо коомунун SPARE программасы аркылуу Норвегиянын ТИМ финансылык жана уюштуруучулук колдоосунда И.Арабаев атындагы КМУ базасында "Педагогикалык билим берүү" багыты боюнча Окуу-методикалык бирикмеси тарабынан иштелип чыккан жана сунушталган.