Кыргызстандын экологиялык коопсуздугу: күч жумшоо чекиттери

II чыгарылыш, толукталган

Маалымат

Издание II-е, дополненное. Осуществленно при поддержке Act Central Asia и МИД Норвегии через Норвежское общество охраны природы, проект SPARE.

II чыгарылышы, толукталган. Act Central Asia жана Норвегиянын жаратылышты коргоо коомунун SPARE долбоору аркылуу Норвегиянын ТИМ колдоосунда чыгарылды. Басылма туруктуу өнүгүүнү жана экологиялык коопсуздукту илгерилетүү, Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү улуттук стратегиясын, Кыргыз Республикасынын 2017-жылга чейинки мезгилде туруктуу өнүгүүгө өтүүсү боюнча программасын жана Өкмөттүн планын колдоо максаттарында даярдалган.