Тамак-аш коопсуздугу

Экинчи чыгарылышы

Маалымат

Бүгүнкү күндө Кыргызстандын рыногунда ар кайсы өлкөлөрдө чыгарылган товарлар көп пайда боло баштады. Кооз таңгагы жана кызыктырган телевизиондук жарнама көп учурда биздин тандоону алдын ала аныктайт. Муну менен катар ар кандай түрдүү кошулмалар жана тамак-аш азыктарын модификациялоо менен байланыштуу көптөгөн жаңы тобокелдиктер пайда болот. Плакатта тамак-аш кошулмалары, генетикалык модификацияланган тамак-аш азыктары, таңгактын жана идиштин коопсуздугун аныктоо методдору, бруцеллоз, ботулизм менен оорунун алдын алуунун жолдору ж.б. жөнүндө маалымат чагылдырылган.

Скриншоты