Энергиялык майнаптуу мештерди куруу боюнча сунуштар

Маалымат

Брошюрада салттуу мештердин ар кандай түрлөрү сүрөттөлгөн жана отунду үнөмдөп, үйдө жылуулукту жаратып жана сактай турган гана эмес, отунду натыйжалуу күйгүзүүнү камсыздай турган, энергиялык майнаптуу мештерди куруу боюнча сунуштар берилген.